Opinionsblogg

DN dribblar med sanningen.

I dagens DN skriver kulturchef B. Wiman om den våg av unga människor som väljer att blir katoliker. 

Spännande tänker jag. 
Tills jag kommer en bit ner i texten.
Där skriver han: " Kanske kunde man kalla det för ett slags light-radikalisering? I vilket fall känns mönstret igen från rekryteringen till radikal islam."
Alltså.
Alla vi som dras till, eller låter oss upptas av, den katolska kyrkan är enligt Wiman att likställa med de unga muslimer som kan tänka sig att resa till Syrien och Irak och skära halsen av småbarn, bränna folk i burar och våldta småflickor. 

Nej, det är inte samma mönster som får folk att söka sig till den katolska kyrkan och som söker sig till den fundamentala islamismen. Det är inte ens ett mönster som påminner om varandra. Det är två fullständiga motpoler.

Svensk medias perversa iver att blanda ihop korten, att klumpa ihop all tro på det här sättet, att konsekvent vägra att lära sig det allra mest grundläggande i kristen tro, är både djupt anti-intellektuell och i förlängningen en fara för demokratin.

Hur är det ens möjligt att en av landets mest ansedda redaktörer på en av landets mest ansedda tidningar kommer undan med att likställa unga katolska sökande med de som lockas av den militanta islamismens fundamentalism? Har man, herr Wiman, inte missat hela poängen då?

När jag arbetade i den där skrapan som Wiman och de andra sitter och trycker i slogs jag gång på gång av två saker när det handlade mon kristen tro. Journalisters fruktansvärda okunskap och deras värdesättande av denna okunskap. 
De satte en ära i att de inte brydde sig och inte kunde något om kristen tro eftersom de ansåg att kristen tro var något förlegat, något unket, något vi vädrat ut i vårt land.

Så vi håller det enkelt. Jag tror på en Gud som skickade sin ende son till en familj på flykt. Han kom till oss som ett litet barn. Jag tror på en förlåtande och tolerant Gud. Och jag vägrar faktiskt att acceptera att DN jämställer mitt närmande till den katolska kyrkan med radikaliserad islamism.
Någon ordning och någon form av värdighet har man faktiskt rätt att kräva också av Dagens Nyheter.

 

Kommentarer

#1 - Tobias Lindkvist

Höll också på att sätta morgonkaffet i halsen när jag läste texten i morse. Att jämföra katolicismen med radikaliserade IS-anhängare känns aningen magstarkt.

#2 - Edith Sundqvist

Den typen av fel tolkning och manipulation som DN gör genom att släpa den typ av artikel tyder på bristande kunskap hos skribenten och dem som beviljar tryck av artikel brister i omdöme o kompetens. Det att många i Sverige har svårt att hantera Katolska Kryrkan ståndpunkt när det gäller kvinnliga präster innebär inte att Katolska Kyrkan har fel eller att katoliker vill ha kvinnliga präster. Kvinnor i katolska kyrkan är upphöjda på piedestal i Heliga Moder Maria gestalt och spelar viktig roll i kyrkans liv något som i Sverige kan vara svårt att förstå pga kunskap brist och fördomar. Börja lyssna även på sina egna Lutetanska biskoper då kanske kommer ni även att höra det vad dom sägs. Tolerans, samarbete ligger i fokus för ekumeni. Sluta babla om radikalisem där den INTE fins. Det är pinsamt att DN publicerar den typen artikel som lyser med brist på kunsksp och analitisk förmåga stt hantera den typen av frågor. Har DN inte fler kompetenta skribenter ....?

#3 - Henrik

Fast nu är du ute och cyklar herr Birro. Enligt din och dina likasinnades logik får alla världens 1,5 miljarder muslimer stå till svars för religionens mest extrema yttringar, islamism. Då är det väl fullt rimligt att det samma gäller katoliker? Abortmotstånd, fördömande av homosexuella och förbud mot samkönade äktenskap, nej till kvinnliga präster osv, är väldigt radikala åsikter med svenska glasögon 2016. Eller hur?

#4 - Miguel

Så kom då det klassiska pratet om abortmotstånd och motstånd mot kvinnliga präster in igen. Föga förvånande. När det gäller kvinnliga präster så åsyftas att de 12 lärjungarna alla var män och därför så är det svårt/omöjligt att ha kvinnliga präster i den katolska kyrkan, ser inget konstigt med det. När det gäller abortmotståndet så värnar kyrkan det ofödda barnet, jag förstår den hållningen - men håller inte med om det. Jag har en annan syn. Samkönade äktenskap finns i en del katolska länder så inget förvånande med det. Kyrkan har blivit mildare i sin syn på homosexuella. En av de mest tongivande homosexuella i Sverige, Mark Lewengod är katolik precis som många andra homosexuella. De behandlas inte sämre i kyrkan på något sätt. Men så klart måste vi ju basha katoliker lite då och då, eller hur Henrik?

#5 - Henrik

Läs vad jag skrev igen. Den absoluta majoriteten av katoliker är givetvis fina människor med sunda åsikter. Men om alla muslimer ska stå till svars för "sina" rötägg, vilket ofta är budskapet i debatten, bör samma gälla även katoliker. Annars hyckleri.

#6 - Ronald Wennerlund

Henrik, du har rätt om de radikala katolikerna bombade abortkliniker, skar halsen av homosexuella etc. Om någon grupp har sådana element bland sina medlemmar ligger det i deras intresse att ta reda på varför de kommer bland oss. Att tycka att abort är fel eller att homosexuellt beteende är synd är en rätt vi har i ett fritt land. Att tycka motsatsen är också tillåtet och ok. Naturligtvis är inte den stora majoriteten muslimer ansvariga för de radikala terroristerna, men de borde fundera på varför det är så många ibland dem som blir terrorister.

#7 - Peter%20Johnzon%20Str%F6m

Marcus Birro, ta noga reda på vad den katolska kyrkan står för, innan du ansluter dig!

#8 - Hanna

Jag håller med Peter.

#9 - Adam

"Det att många i Sverige har svårt att hantera Katolska Kryrkan ståndpunkt när det gäller kvinnliga präster innebär inte att Katolska Kyrkan har fel eller att katoliker vill ha kvinnliga präster."

"När det gäller kvinnliga präster så åsyftas att de 12 lärjungarna alla var män och därför så är det svårt/omöjligt att ha kvinnliga präster i den katolska kyrkan, ser inget konstigt med det."

Säger inte dessa kommentarer nästan allt? Mögliga gamla idéer och värderingar försvaras, på fullt allvar, med ett nonsensargument som inte ens är ett argument överhuvudtaget, och med en "motivering" kring hindret mot kvinnliga präster utifrån hur det såg ut vid en mörk tid då jämställdhet inte fanns som begrepp. Och det ska utgöra någon slags apologetik för katolicismen, när det i själva verket bara är ytterligare tecken på precis vilken förlegad och moraliskt korrupt ideologi det är. Bara utifrån det faktum att katolicismen är ett religiöst samfund (vilka ju fortfarande åtnjuter någon sorts oförtjänt respekt enbart i egenskap av att kalla sig trosriktningar) kan den "komma undan" med sådant.

"...innebär inte att Katolska Kyrkan har fel..." Jo, det är faktiskt precis vad det innebär. Det är ett tydligt bevis på hur fel ute katolicismen är i detta avseende (bland så många andra).

"...de 12 lärjungarna alla var män..." Ja. Och vart vill du komma? Att detta på något sätt avspeglar ett adekvat, meningsfullt och utvecklande sätt att tänka och se på världen?

Alla har rätt att tro vad sjutton de vill så länge de inte skadar någon annan. Men att kräva att dessa trosföreställningar på något sätt skall "respekteras" som om de vore respektabla, och besparas från förlöjligande ironiserande, är trams. Du som katolik (eller vad det nu råkar vara i varje enskilt fall) har rätt att respekteras s-o-m p-e-r-s-o-n. Men dina i-d-é-e-r har inga sådana rättigheter.

#10 - Rolf

Riktigt bra skrivet Henrik. Hyckleri är Birros motto i livet.

#11 - Anonym

"Kyrkan har blivit 'mildare' i sin syn på homosexuella."

Kanske det. Men det är fortfarande inte alldeles, helt och hållet, oproblematiskt (vilket det borde vara). Den centrala frågan är väl huruvida kyrkans läror försvårar eller underlättar på vägen mot en fullständig acceptans av homosexualitet. Personligen tror jag att religiösa doktriner - vilka är centrala för de allra flesta trosriktningar, även om man kan ta dem på olika stort allvar - definitionsmässigt försvårar öppenheten och möjligheten att tänka klart i etik- & moraldiskussioner överlag.

Om det var ett politiskt parti som formulerade sig så: "vi har blivit mildare i vår syn på homosexuella" - skulle de bemötas med inkännande respekt eller med löje?

#12 - Ulla

Henrik! Att halshugga barn och våldta småflickor ( och övriga av kvinnligt kön) kan inte jämställas med motstånd mot aborter och homosexualitet! Det verkar som att du likställer dessa företeelser i ditt resonemang om kristendom och islam.

Kommentera