Opinionsblogg

Lära sig svenska borde vara ett måste.

”Men vad vill du då?” ”Kom med några konkreta förslag, Birro”. ” Att sitta på parketten och skrika högt kan ju vem som helst göra”.

Att vara opinionsbildande skribent och klaga på allt med samtiden är ju en sak, men att komma med konkreta förslag är delvis en annan sak.

Samtidigt tror jag fortfarande på att skribenter bör få vara frikopplade från ansvaret att ha politiska lösningar på samhällsproblemen.

 Men låt oss anstränga oss lite den här gången.

Alla är rörande överens om att nyanlända bör lära sig svenska språket när de kommer hit.

Låt oss för övrigt genast byta ut ordet bör mot måste.

Nyanlända måste lära sig svenska när de kommer hit. Att lära sig språket är den viktigaste nyckeln för att hitta en väg in i ett samhälle. Det ger också en känsla av både stolthet och samhörighet. 

Det värsta som kan hända är att nyanlända bosätter sig på samma ort, umgås bara med landsmän, fortsätter att vägra anpassa sig och utestänger allt som har med Sverige att göra. 

Självklart ska man fortsätta att vara stolt över varifrån man kommer. Självklart ska man träffa landsmän och se på teve från det gamla hemlandet, men om man stänger in sig och vägrar befatta sig med det land man flytt till, kommer det leda till ökad polarisering.

 Varje möte består av två människor som går varandra till mötes. Varje möte handlar om att anstränga sig. Innan man skyller på att den man ska möta inte är i tid, eller har konstiga kläder, eller inte tror på Gud, eller inte tror på rätt Gud, eller vad det nu kan vara, så bör man ta ansvar över sin egen del i detta möte.

För den nyanlände handlar det om att acceptera landet de kommit till. För den nyanlände handlar det om att lära sig svenska språket, att anpassa sig till de värderingar som råder här. Det handlar inte om att jag eller andra vill plocka allt främmande ur alla som kommer hit, tvärtom. Men läget blir fullständigt orimligt om människor kommer hit och sedan så effektivt som möjligt barrikaderar sig mot allt som har med det nya landet att göra. Sverige är och ska fortsätta vara ett medmänskligt, solidariskt och tolerant land. Det finns värderingar i det här landet som väldigt många människor kämpat väldigt hårt för och det finns kulturer som går på fullständigt tvärs med dessa värderingar. I ett sådant möte bör det vara de svenska värderingarna, den solidariska synen på jämställdhet, frihet från alla former av religion, alla kvinnors självklara rätt att älska vem de vill, som gäller.

Samtidigt har Sverige som land och vi som medborgare i detta land ett ansvar för att det blir ett möte.

När jag tex läser att det är omöjligt för en nyanländ att lära sig svenska (SFI) om vederbörande inte har ett bostadskontrakt (vilket ju kan ta upp till två år) är det inte konstigt om man inte kan prata svenska!

Upphandlingen runt asylboenden verkar vara rena djungeln. Men låt oss nu alltså komma med en konkret och konstruktiv lösning.

Låt bara de entrepenörer som erbjuder seriös och professionell svenskundervisning från dag 1 sköta asylboendena. Svenska borde vara lika viktigt som tak över huvudet och mat på bordet.

Språket är nyckeln in i tryggheten, in i samhället.

Slopa kravet att nyanlända måste ha en bostad för att få lära sig svenska.

 
 

Kommentarer

#1 - Lennart

Det är så sant som det är sagt! Jag anser det vara ett rimligt grundläggande krav. Vi gör de nyanlända en björntjänst genom att invagga dem i vanföreställningen att vi ställer upp med tolkar om det skulle behövas under många år framöver. Eftersom den servicen inte erbjuds i något annat land kan ingen anklaga Sverige för någon småaktighet.
Sedan ger det de nyanlända en stolthet att själva kunna kommunicera med myndigheter och andra institutioner, utan att vara beroende av barn eller barnbarn.

#2 - Anonym

Vem ska lära dem svenska? Många svenska 2-lärare är utbrända. Många som arbeta som svenska 2-lärare riskerar att bli utbrända. Reinfeldt och Anders Borg ska kanske arbeta som svenska 2-lärare?

#3 - Cindy

Dina analyser vad gäller invandring och integration är väldigt onyanserade Marcus.

För det första så väljer inte folk att leva i utsatta områden . Dom blir tilldelade lägenheter i områden där svenskar inte vill bo.

Det finns tusentals människor ute i förorterna som väldigt gärna vill flytta ifrån dessa områden. Om du inte tror mig så kan jag tipsa dig om att registrera dig i till exempel Göteborgs kommunala bostadsförmedling, Boplats Göteborg. Där kommer det bli mer än uppenbart att majoriteten av dom lediga lägenheterna finns just i utsatta områden och att många som söker lägenheter i attraktivare områden vill IFRÅN förorterna.

Det är en total vanföreställning att dom flesta invandrare vill leva med sina landsmän.
Sp

#4 - Cissi

Det behövdes inga särskilda språkkunskaper när italienarna kom hit på 60 och 70 talet för att jobba inom industrin. Dom behövde förstå instruktionerna, det räckte gott och väl !!

Det finns inga "svenska värderingar". I Sverige gäller svensk lag och den ska gälla alla.
Alla människor har olika värderingar.

Svenskarna är inte mer toleranta, solidariska och medmänskliga än övriga människor här på Jorden. Däremot så finns det en hel del fegisar här som borde ha diskuterat frågor kring invandring på ett vettigt sätt för redan 25 år sedan.

#5 - Anonym

Cindy. Jag flyttade till mitt område - en förort till Sthlm 2003. En väldigt populär förort. Där bodde nästan bara svenskar. Många svenskar var pensionärer. När de har dött har invandrare fått lägenheten. Nu börjar området bli ett invandrartät område.

#6 - Anonym

Cissi, det finns lite enkla jobb idag vilket gör att man måste kunna svenska för att jobba. Det är tidningarna som inte fungerar i Sverige. Jag visste inte om att det kom så många. Jag fick vet av en person att det kom 100000 invandrare 2013. 2014 på hösten stod det i vissa tidningar hur många som kom. En vän till mig sa att det är någon som inte vill ha invandring som har läckt. Jag tyckte själv att det blivit för mycket 2007, men säger man något då är man rasist.

#7 - Jonaz snyggaste bloggare

Ok

#8 - Tobias Lindkvist

Om man klagar på något betyder det givetvis att man tycker att det finns ett eller flera alternativ som är bättre än just det man klagar på. Så givetvis ska man som skribent kunna presentera någon form av lösning om man tar sig rätten att klaga på något. Sen är det givetvis politikernas sak att komma med de konkreta och detaljerade lösningarna. Men att klaga på något utan att kunna presentera ett bättre alternativ gör att man tappar rejält i förtroende.

Jag håller givetvis med om att man som invandrare inte bara bör utan skall lära sig språket för att kunna bli en del av samhället. Men som skrivet i en av kommentarerna ovan, är det inte alltid lätt som nyanländ att få lägenhet någon annanstans än i segregerade områdena.
Ytterligare en aspekt är förstås att det inte är så konstigt att många "dras till" områden där många landsmän bor. Skulle det vara vi svenskar som tvingades fly till exempelvis Syrien och det fanns ett område i t ex Damaskus där många svenskar bor, det finns affärer med svensk mat, restauranger som serverar svensk mat och har svenska menyer skulle många svenska flyktingar säkerligen bosätta sig där.
Man kan redan idag hitta "svenskkolonier" i till exempel Spanien, där det bor många utlandssvenskar som mestadels umgås sinsemellan, inte talar spanska osv osv...

Kommentera